Nacionalni park Kornati

Nacionalni park Kornati udaljen je 1,5 h ,brodom, od Camping Resorta Ugljan te predstavlja jedan od  najrazvedenijih otočnih skupina na Mediteranu, jedinstven splet od 150 otoka, otočića i hridi razasutih na središnjem djelu Jadrana. To je najmodriji kutak Jadrana u kojem modra boja Kornatskog mora još više dolazi do izražaja u kontrastu s bijelo sivim kamenjarom koji prevladava na otocima. Sa svojim neponovljivo bistrim morem, obiljem sunca, brojnim uvalama, zaljevima i lučicama Kornati su nezaobilazno odredište za nautičare na njihovim lutanjima po Jadranu i pravi izbor za moderne robinzone. NP Kornati od 1980. god. štiti i čuva, od čovjeka – za čovječanstvo, najljepši dio Hrvatskog dijela Jadranskog mora. Granicama parka obuhvaćene su dvije trećine skupine otoka i hridi poznatih pod zajedničkom imenom – Kornati.

Jedna od najupečatljivijih prirodnih pojava na Kornatima su klifovi u predjelu Donjih Kornata, koji gledaju prema otvorenom moru. Klifovi se od davnina nazivaju krunama (kruna-corona) pa odatle vjerojatno potiče i ime Kornati. Najviši kornatski klifovi su na otoku Klobučaru (80 metara), na Mani (65 metara), Rašipu velom (64 metra) itd. Podmorski nastavci tih klisura dosežu i do 100 metara dubine.

Rezervacije

Smještaj :

Datum dolaska :

Noći :